1395/08/06

جزییات مسابقه

گسترش فولاد - تراکتورسازي تبریز

14:45

لیگ برتر

0 : 2

هفته 10

وضعیت آب و هوا: مساعد

ورزشگاه: گسترش

داوران

داور اول

رضا مهدوي

کمک داور اول

آرمان اسعدي

کمک داور دوم

علي دودانگه

داور چهارم

سعيد رحيمي مقدم

رخداد های بازی

32 مهدي کياني

42 ادر لوسيانو

47 ادر لوسيانو

56 سعيد آقايي

71 خالد شفيعي

80 کرار جاسم محمد

بابک حاتمي 83

بابک حاتمي 90

بازیکنان اصلی تراکتورسازي تبریز

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

ادر لوسيانو 11 79 شهرام گودرزي 77
خالد شفيعي 4
سروش رفيعي تل گري 17
سعيد آقايي 7
کرار جاسم محمد 13 84 محمد رضا مهدي زاده کاساني 16
محمد ابراهيمي 10
محمد ايران پوريان 2
محمد نوري 14 46 فرزاد حاتمي 24
محمد رضا اخباري شاد 1
مهدي کياني 6
هادي محمدي 5

بازیکن ذخیره تراکتورسازي تبریز

نام بازیکن

شماره پیراهن

شهرام گودرزي 77
فرزاد حاتمي 24
فرزين گروسيان 21
مهدي شريفي 20
عليرضا رمضاني 25
محمد رضا مهدي زاده کاساني 16

بازیکنان اصلی گسترش فولاد

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بابک حاتمي 40
داريوش شجاعيان 10 48 يوسف سيدي 7
رضا خالقي فر 70 82 عليرضا ارجمنديان 80
سيد محسن حسيني 14
عليرضا نقي زاده 16
لوسيانو پريرا مندس 29
محمد رضا خلعتبري 9 51 محمد امين درويشي 11
مرتضي اسدي 8
مسعود ابراهيم زاده 61
مگنو باتيستا داسيلوا 5
فرناندو ده خسوس 1

بازیکن ذخیره گسترش فولاد

نام بازیکن

شماره پیراهن

کورش ملکي 12
محسن حميدي 2
مصطفي اکرامي کيوج 77
يوسف سيدي 7
محمد امين درويشي 11
مهران فرضيات 6
عليرضا ارجمنديان 80