1395/08/06

جزییات مسابقه

گسترش فولاد - تراکتورسازي تبریز

14:45

لیگ برتر

0 : 2

هفته 10

وضعیت آب و هوا: مساعد

ورزشگاه: گسترش

داوران

داور اول

رضا مهدوي

کمک داور اول

آرمان اسعدي

کمک داور دوم

علي دودانگه

داور چهارم

سعيد رحيمي مقدم

رخداد های بازی

32 مهدي کياني

42 ادر لوسيانو

47 ادر لوسيانو

56 سعيد آقايي

71 خالد شفيعي

80 کرار جاسم محمد

بابک حاتمي 83

بابک حاتمي 90

بازیکنان اصلی تراکتورسازي تبریز

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

ادر لوسيانو 11 79 شهرام گودرزي 77
خالد شفيعي 4
سروش رفيعي تل گري 17
سعيد آقايي 7
مهدي کياني 6
هادي محمدي 5
کرار جاسم محمد 13 84 محمد رضا مهدي زاده کاساني 16
محمد ابراهيمي 10
محمد ايران پوريان 2
محمد نوري 14 46 فرزاد حاتمي 24
محمد رضا اخباري شاد 1

بازیکن ذخیره تراکتورسازي تبریز

نام بازیکن

شماره پیراهن

شهرام گودرزي 77
فرزاد حاتمي 24
مهدي شريفي 20
عليرضا رمضاني 25
محمد رضا مهدي زاده کاساني 16
فرزين گروسيان 21

بازیکنان اصلی گسترش فولاد

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بابک حاتمي 40
داريوش شجاعيان 10 48 يوسف سيدي 7
رضا خالقي فر 70 82 عليرضا ارجمنديان 80
سيد محسن حسيني 14
عليرضا نقي زاده 16
مگنو باتيستا داسيلوا 5
فرناندو ده خسوس 1
لوسيانو پريرا مندس 29
محمد رضا خلعتبري 9 51 محمد امين درويشي 11
مرتضي اسدي 8
مسعود ابراهيم زاده 61

بازیکن ذخیره گسترش فولاد

نام بازیکن

شماره پیراهن

کورش ملکي 12
يوسف سيدي 7
محمد امين درويشي 11
مهران فرضيات 6
عليرضا ارجمنديان 80
محسن حميدي 2
مصطفي اکرامي کيوج 77