جزئیات مسابقه

صباي قم - پدیده خراسان

1395/08/06 16:45
لیگ برتر
2 : 3
هفته10
استادیوم :یادگار امام
مرور بازی های گذشته صباي قم و پدیده خراسان

داوران

داور اول تورج حق وردي
کمک داور اول رحيم شاهين
کمک داور دوم حمزه علي سليمي
داور چهارم وحيد کاظمي

رخدادهای مسابقه

  • 18
  • محسن يوسفي
  • 59
  • مهرداد کفشگري
  • 81
  • احمد حسن زاده
  • 85
  • يونس شاکري
  • 94
  • کيوان امرايي

بازیکنان اصلی پدیده خراسان

نام بازیکن شماره پیراهن بازیکن تعویضی شماره پیراهن

بازیکنان ذخیره پدیده خراسان

نام بازیکن شماره پیراهن

بازیکنان اصلی صباي قم

نام بازیکن شماره پیراهن بازیکن تعویضی شماره پیراهن

بازیکنان ذخیره صباي قم

نام بازیکن شماره پیراهن