1395/07/29

جزییات مسابقه

تراکتورسازي تبریز - فولاد خوزستان

15:00

لیگ برتر

2 : 2

هفته 9

وضعیت آب و هوا: مساعد

ورزشگاه: اختصاصی تراکتورسازی

داوران

داور اول

محمد رضا اکبريان

کمک داور اول

تورج عيوض محمدي

کمک داور دوم

محمد رضا مديرروستا

داور چهارم

پيروز سيف الله پور

رخداد های بازی

ادر لوسيانو 3

23 عبدالله کرمي قلعه طوقي

محمد رضا اخباري شاد 29

29 اسماعيل شريفات

65 ساسان انصاري

سروش رفيعي تل گري 67

هادي محمدي 70

بازیکنان اصلی فولاد خوزستان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

احمد عبداله زاده 20
اسماعيل شريفات 10 87 سينا مريدي 18
ايوب والي 4
حميد بوحمدان 8
ساسان انصاري 3
عبدالله کرمي قلعه طوقي 6
وحيد طالبلو 99
يوسف وکيا 40
ماتياس دکو نفياس چاگودنگو 15 80 بهرام رشيد فرخي 21
عبدالله ناصري 77 72 محمود مطلق زاده 88

بازیکن ذخیره فولاد خوزستان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بهرام رشيد فرخي 21
هادي حبيبي نژاد 32
محمد اهل شاخه 5
احسان مراديان 22
سينا مريدي 18
محمود مطلق زاده 88
صابر حرداني 30

بازیکنان اصلی تراکتورسازي تبریز

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

ادر لوسيانو 11
خالد شفيعي 4
سروش رفيعي تل گري 17
سعيد آقايي 7
فرزاد حاتمي 24 53 کرار جاسم محمد 13
محمد ابراهيمي 10 91 محسن بنگر 8
محمد ايران پوريان 2
محمد نوري 14 69 سينا عشوري 66
محمد رضا اخباري شاد 1
مهدي کياني 6
هادي محمدي 5

بازیکن ذخیره تراکتورسازي تبریز

نام بازیکن

شماره پیراهن

سينا عشوري 66
شهرام گودرزي 77
فرزين گروسيان 21
کرار جاسم محمد 13
محسن بنگر 8
مهدي شريفي 20
عليرضا رمضاني 25