جزئیات مسابقه

گسترش فولاد - پدیده خراسان

داوران

داور اول
کمک داور اول
کمک داور دوم
داور چهارم

رخدادهای مسابقه

 • 11
 • سيد محسن حسيني
 • 21
 • رضا خالقي فر
 • 25
 • يونس شاکري
 • 32
 • رضا خالقي فر
 • 37
 • ميلاد کمنداني
 • 53
 • رضا خالقي فر
 • 54
 • فريبرز گرامي
 • 70
 • مسعود ابراهيم زاده
 • 77
 • لوسيانو پريرا مندس

بازیکنان اصلی پدیده خراسان

نام بازیکن شماره پیراهن بازیکن تعویضی شماره پیراهن
ميلاد کمنداني 21 46 محسن يوسفي 13
يونس شاکري 10 80 حسين مهربان 75
حسين زامهران 27 53 دريسا ديار اسويوبا 36
کريم احمدي 6
مهرداد کفشگري 24
معين عباسيان 23
محمد رضا ناصحي 7
محمد حسين مرادمند 4
مجتبي روشنگر زمارم 1
فريبرز گرامي 3
ابولحسن جعفري 17

بازیکنان ذخیره پدیده خراسان

نام بازیکن شماره پیراهن
دريسا ديار اسويوبا 36
وارازدات هارويان 2
حسين مهربان 75
مرتضي منصوري 37
سيد عبداله حسيني 5
محسن يوسفي 13
شهاب الدين گردان 35

بازیکنان اصلی گسترش فولاد

نام بازیکن شماره پیراهن بازیکن تعویضی شماره پیراهن
رضا خالقي فر 70 85 مصطفي اکرامي کيوج 77
محمد امين درويشي 11 75 يوسف سيدي 7
مسعود ابراهيم زاده 61 92 عليرضا ارجمنديان 80
فرناندو ده خسوس 1
مگنو باتيستا داسيلوا 5
مرتضي اسدي 8
لوسيانو پريرا مندس 29
عليرضا نقي زاده 16
سيد محسن حسيني 14
داريوش شجاعيان 10
بابک حاتمي 40

بازیکنان ذخیره گسترش فولاد

نام بازیکن شماره پیراهن
عليرضا ارجمنديان 80
مهران فرضيات 6
يوسف سيدي 7
مصطفي اکرامي کيوج 77
محمد رضا خلعتبري 9
محسن حميدي 2
کورش ملکي 12