1395/07/25

جزییات مسابقه

گسترش فولاد - پدیده خراسان

15:00

لیگ برتر

3 : 0

هفته 8

وضعیت آب و هوا: مساعد

ورزشگاه: بنیان دیزل

داوران

داور اول

بيژن حيدري

کمک داور اول

حسن ظهيري

کمک داور دوم

علي دودانگه

داور چهارم

علي ميرغفاري

رخداد های بازی

سيد محسن حسيني 11

رضا خالقي فر 21

25 يونس شاکري

رضا خالقي فر 32

37 ميلاد کمنداني

رضا خالقي فر 53

54 فريبرز گرامي

مسعود ابراهيم زاده 70

لوسيانو پريرا مندس 77

بازیکنان اصلی پدیده خراسان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

ابولحسن جعفري 17
فريبرز گرامي 3
مجتبي روشنگر زمارم 1
محمد حسين مرادمند 4
کريم احمدي 6
محمد رضا ناصحي 7
معين عباسيان 23
مهرداد کفشگري 24
يونس شاکري 10 80 حسين مهربان 75
ميلاد کمنداني 21 46 محسن يوسفي 13
حسين زامهران 27 53 دريسا ديار اسويوبا 36

بازیکن ذخیره پدیده خراسان

نام بازیکن

شماره پیراهن

شهاب الدين گردان 35
محسن يوسفي 13
سيد عبداله حسيني 5
مرتضي منصوري 37
حسين مهربان 75
وارازدات هارويان 2
دريسا ديار اسويوبا 36

بازیکنان اصلی گسترش فولاد

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بابک حاتمي 40
داريوش شجاعيان 10
رضا خالقي فر 70 85 مصطفي اکرامي کيوج 77
سيد محسن حسيني 14
عليرضا نقي زاده 16
مگنو باتيستا داسيلوا 5
محمد امين درويشي 11 75 يوسف سيدي 7
فرناندو ده خسوس 1
لوسيانو پريرا مندس 29
مرتضي اسدي 8
مسعود ابراهيم زاده 61 92 عليرضا ارجمنديان 80

بازیکن ذخیره گسترش فولاد

نام بازیکن

شماره پیراهن

کورش ملکي 12
يوسف سيدي 7
مهران فرضيات 6
عليرضا ارجمنديان 80
محسن حميدي 2
محمد رضا خلعتبري 9
مصطفي اکرامي کيوج 77