جزئیات مسابقه

پدیده خراسان - صنعت نفت آبادان

داوران

داور اول
کمک داور اول
کمک داور دوم
داور چهارم

رخدادهای مسابقه

 • 6
 • محمد شادکام
 • 19
 • مگنو باتيستا داسيلوا
 • 33
 • محمد رضا پور محمد ابوذر
 • 47
 • فريبرز گرامي
 • 70
 • حسين زامهران
 • 78
 • محمد علي مرداني
 • 81
 • حکيم نصاري
 • 85
 • محمد شادکام
 • 90
 • محمد رضا ناصحي
 • 94
 • محمد علي مرداني
 • 94
 • محمد علي مرداني

بازیکنان اصلی صنعت نفت آبادان

نام بازیکن شماره پیراهن بازیکن تعویضی شماره پیراهن
علي عبداله زاده 5 78 محمد زبير نيک نفس 20
حکيم نصاري 8 91 محمود داري زاده 12
برونو اوليويرا ماتوس 14 70 رشيد البي 2
گويي هيان کيم 6
ميلاد جهاني 11
محمد رضا پور محمد ابوذر 7
حسين بغلاني 15
حسن هوري 1
محمد شادکام 17
مجتبي ممشلي 4
فرشاد فرجي خنکداري 3

بازیکنان ذخیره صنعت نفت آبادان

نام بازیکن شماره پیراهن
رشيد البي 2
مسلم مجدمي 23
محمد زبير نيک نفس 20
رضا نوروزي 9
محمد دريس 33
محمود داري زاده 12
امير زليکاني تلاوکي 10

بازیکنان اصلی پدیده خراسان

نام بازیکن شماره پیراهن بازیکن تعویضی شماره پیراهن
محمد رضا خرسند نيا 8 55 يونس شاکري 10
ميلاد کمنداني 21 79 حسين زامهران 27
فريبرز گرامي 3 68 محمد علي مرداني 11
دريسا ديار اسويوبا 36
وارازدات هارويان 2
محمد رضا ناصحي 7
محمد حسين مرادمند 4
شهاب الدين گردان 35
ابولحسن جعفري 17
کريم احمدي 6
معين عباسيان 23

بازیکنان ذخیره پدیده خراسان

نام بازیکن شماره پیراهن
سينا زامهران 28
محسن يوسفي 13
مجتبي روشنگر زمارم 1
سيد عبداله حسيني 5
محمد علي مرداني 11
حسين زامهران 27
يونس شاکري 10