1395/06/31

جزییات مسابقه

پدیده خراسان - صنعت نفت آبادان

17:00

لیگ برتر

3 : 3

هفته 7

وضعیت آب و هوا: مساعد

ورزشگاه: ثامن الائمه

داوران

داور اول

اشکان خورشيدي

کمک داور اول

محمدرضا اميني

کمک داور دوم

محسن سلطاني

داور چهارم

وحيد کاظمي

رخداد های بازی

6 محمد شادکام

33 محمد رضا پور محمد ابوذر

فريبرز گرامي 47

حسين زامهران 70

محمد علي مرداني 78

81 حکيم نصاري

85 محمد شادکام

محمد رضا ناصحي 90

محمد علي مرداني 94

محمد علي مرداني 94

بازیکنان اصلی صنعت نفت آبادان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

حسن هوري 1
حسين بغلاني 15
حکيم نصاري 8 91 محمود داري زاده 12
علي عبداله زاده 5 78 محمد زبير نيک نفس 20
محمد رضا پور محمد ابوذر 7
ميلاد جهاني 11
فرشاد فرجي خنکداري 3
مجتبي ممشلي 4
محمد شادکام 17
گويي هيان کيم 6
برونو اوليويرا ماتوس 14 70 رشيد البي 2

بازیکن ذخیره صنعت نفت آبادان

نام بازیکن

شماره پیراهن

رضا نوروزي 9
محمد زبير نيک نفس 20
امير زليکاني تلاوکي 10
محمود داري زاده 12
محمد دريس 33
مسلم مجدمي 23
رشيد البي 2

بازیکنان اصلی پدیده خراسان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

ابولحسن جعفري 17
شهاب الدين گردان 35
فريبرز گرامي 3 68 محمد علي مرداني 11
محمد حسين مرادمند 4
محمد رضا خرسند نيا 8 55 يونس شاکري 10
محمد رضا ناصحي 7
معين عباسيان 23
ميلاد کمنداني 21 79 حسين زامهران 27
کريم احمدي 6
وارازدات هارويان 2
دريسا ديار اسويوبا 36

بازیکن ذخیره پدیده خراسان

نام بازیکن

شماره پیراهن

مجتبي روشنگر زمارم 1
محسن يوسفي 13
يونس شاکري 10
حسين زامهران 27
محمد علي مرداني 11
سيد عبداله حسيني 5
سينا زامهران 28