1395/06/31

جزییات مسابقه

گسترش فولاد - فولاد خوزستان

16:15

لیگ برتر

0 : 0

هفته 7

وضعیت آب و هوا: مساعد

ورزشگاه: بنیان دیزل

داوران

داور اول

پيام حيدري

کمک داور اول

اسد حاج محمد

کمک داور دوم

رحيم حاجي لو

داور چهارم

جواد محمدي

رخداد های بازی

مگنو باتيستا داسيلوا 19

بازیکنان اصلی فولاد خوزستان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

اسماعيل شريفات 10
ايوب والي 4
حميد بوحمدان 8
ساسان انصاري 3
عبدالله کرمي قلعه طوقي 6
مهرداد جماعتي 24
وحيد طالبلو 99
يوسف وکيا 40
ماتياس دکو نفياس چاگودنگو 15 76 احمد عبداله زاده 20
عبدالله ناصري 77 81 ميلاد پاک پرور 17
محمود مطلق زاده 88

بازیکن ذخیره فولاد خوزستان

نام بازیکن

شماره پیراهن

احمد عبداله زاده 20
بهرام رشيد فرخي 21
مهرداد طهماسبي 1
هادي حبيبي نژاد 32
محمد اهل شاخه 5
ميلاد پاک پرور 17

بازیکنان اصلی گسترش فولاد

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بابک حاتمي 40
داريوش شجاعيان 10
رضا خالقي فر 70 65 عليرضا ارجمنديان 80
سيد محسن حسيني 14
عليرضا نقي زاده 16
لوسيانو پريرا مندس 29
محمد رضا خلعتبري 9 78 محمد امين درويشي 11
مرتضي اسدي 8
مصطفي اکرامي کيوج 77 70 مسعود ابراهيم زاده 61
مگنو باتيستا داسيلوا 5
فرناندو ده خسوس 1

بازیکن ذخیره گسترش فولاد

نام بازیکن

شماره پیراهن

کورش ملکي 12
محسن حميدي 2
مسعود ابراهيم زاده 61
يوسف سيدي 7
محمد امين درويشي 11
مهران فرضيات 6
عليرضا ارجمنديان 80