1395/06/31

جزییات مسابقه

گسترش فولاد - فولاد خوزستان

16:15

لیگ برتر

0 : 0

هفته 7

وضعیت آب و هوا: مساعد

ورزشگاه: بنیان دیزل

داوران

داور اول

پيام حيدري

کمک داور اول

اسد حاج محمد

کمک داور دوم

رحيم حاجي لو

داور چهارم

جواد محمدي

رخداد های بازی

مگنو باتيستا داسيلوا 19

بازیکنان اصلی فولاد خوزستان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

اسماعيل شريفات 10
ايوب والي 4
حميد بوحمدان 8
ساسان انصاري 3
ماتياس دکو نفياس چاگودنگو 15 76 احمد عبداله زاده 20
عبدالله ناصري 77 81 ميلاد پاک پرور 17
محمود مطلق زاده 88
عبدالله کرمي قلعه طوقي 6
مهرداد جماعتي 24
وحيد طالبلو 99
يوسف وکيا 40

بازیکن ذخیره فولاد خوزستان

نام بازیکن

شماره پیراهن

احمد عبداله زاده 20
بهرام رشيد فرخي 21
هادي حبيبي نژاد 32
محمد اهل شاخه 5
ميلاد پاک پرور 17
مهرداد طهماسبي 1

بازیکنان اصلی گسترش فولاد

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بابک حاتمي 40
داريوش شجاعيان 10
رضا خالقي فر 70 65 عليرضا ارجمنديان 80
سيد محسن حسيني 14
عليرضا نقي زاده 16
مگنو باتيستا داسيلوا 5
فرناندو ده خسوس 1
لوسيانو پريرا مندس 29
محمد رضا خلعتبري 9 78 محمد امين درويشي 11
مرتضي اسدي 8
مصطفي اکرامي کيوج 77 70 مسعود ابراهيم زاده 61

بازیکن ذخیره گسترش فولاد

نام بازیکن

شماره پیراهن

کورش ملکي 12
يوسف سيدي 7
محمد امين درويشي 11
مهران فرضيات 6
عليرضا ارجمنديان 80
محسن حميدي 2
مسعود ابراهيم زاده 61