1395/06/26

جزییات مسابقه

فولاد خوزستان - پدیده خراسان

18:45

لیگ برتر

1 : 0

هفته 6

وضعیت آب و هوا: مساعد

ورزشگاه: غدیر

داوران

داور اول

محمد رضا فغاني

کمک داور اول

محمد جواد مداح

کمک داور دوم

محمد راهي

داور چهارم

وحيد صالحي

رخداد های بازی

ساسان انصاري 30

43 محمد حسين مرادمند

بهرام رشيد فرخي 82

83 ابولحسن جعفري

بازیکنان اصلی پدیده خراسان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

ابولحسن جعفري 17 93 مرتضي منصوري 37
شهاب الدين گردان 35
محمد حسين مرادمند 4
محمد رضا خرسند نيا 8 89 حمزه خضيراوي 99
محمد رضا ناصحي 7
معين عباسيان 23
يونس شاکري 10
ميلاد کمنداني 21 46 محمد علي مرداني 11
کريم احمدي 6
وارازدات هارويان 2
دريسا ديار اسويوبا 36

بازیکن ذخیره پدیده خراسان

نام بازیکن

شماره پیراهن

فريبرز گرامي 3
مجتبي روشنگر زمارم 1
محمد علي مرداني 11
سيد عبداله حسيني 5
مرتضي منصوري 37
حمزه خضيراوي 99
سينا زامهران 28

بازیکنان اصلی فولاد خوزستان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

اسماعيل شريفات 10
ايوب والي 4
حميد بوحمدان 8
ساسان انصاري 3
عبدالله کرمي قلعه طوقي 6
مهرداد جماعتي 24
وحيد طالبلو 99
يوسف وکيا 40
ماتياس دکو نفياس چاگودنگو 15
عبدالله ناصري 77 69 بهرام رشيد فرخي 21
محمود مطلق زاده 88 65 احمد عبداله زاده 20

بازیکن ذخیره فولاد خوزستان

نام بازیکن

شماره پیراهن

احمد عبداله زاده 20
بهرام رشيد فرخي 21
هادي حبيبي نژاد 32
محمد اهل شاخه 5
احسان مراديان 22
ميلاد پاک پرور 17