1395/05/10

جزییات مسابقه

پدیده خراسان - سیاه جامگان

19:10

لیگ برتر

1 : 1

هفته 2

وضعیت آب و هوا: مساعد

ورزشگاه: ثامن الائمه

داوران

داور اول

سيد احمد صالحي

کمک داور اول

عليرضا ايلدروم

کمک داور دوم

محمد عطايي

داور چهارم

حسين زرگر

رخداد های بازی

23 غلامحسين بادامکي

28 حميد رضا علي عسگري

مهرداد کفشگري 45

45 مصطفي احمدي

55 ايوب کلانتري

محسن يوسفي 69

محمد رضا خرسند نيا 79

معين عباسيان 82

فريبرز گرامي 87

بازیکنان اصلی سیاه جامگان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

ايوب کلانتري 10
حميد رضا علي عسگري 24
رضا درويشي 7
روح الله سيف اللهي مقدم 27
سيد ميثم حسيني 6
مصطفي احمدي 9
غلامحسين بادامکي 8 53 عباس عسکري 90
محمد ناصري 21
محمد رضا خانزاده 4 91 محسن آقايي 5

بازیکن ذخیره سیاه جامگان

نام بازیکن

شماره پیراهن

سعيد مرادي 23
رضا شربتي 3
مرتضي رنجبر 11
اصغر جعفري 19
آندره نازاريو 1
عباس عسکري 90
محسن آقايي 5

بازیکنان اصلی پدیده خراسان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

ابولحسن جعفري 17
شهاب الدين گردان 35
محسن يوسفي 13
محمد حسين مرادمند 4
وارازدات هارويان 2
محمد رضا خرسند نيا 8 80 فريبرز گرامي 3
محمد رضا ناصحي 7
معين عباسيان 23
مهرداد کفشگري 24 56 کريم احمدي 6
يونس شاکري 10
حسين زامهران 27 65 محمد علي مرداني 11

بازیکن ذخیره پدیده خراسان

نام بازیکن

شماره پیراهن

فريبرز گرامي 3
مجتبي روشنگر زمارم 1
محمد علي مرداني 11
کريم احمدي 6
سيد عبداله حسيني 5
مرتضي منصوري 37
سينا زامهران 28