• گلزنان لیگ برتر
تعداد 11 گل
نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن
محمد قاضي نجف آبادي - پدیده خراسان
تعداد 4 گل
نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن
محمد رضا خانزاده - پدیده خراسان حسين مهربان - پدیده خراسان امين قاسمي نژاد - پدیده خراسان
تعداد 3 گل
نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن
معين عباسيان - پدیده خراسان
تعداد 1 گل
نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن
مرتضي منصوري - پدیده خراسان محمدمهدي مهدي خواني - پدیده خراسان سيد عبداله حسيني - پدیده خراسان ميلاد کمنداني - پدیده خراسان
محمد رضا خلعتبري - پدیده خراسان اکبر صادقي بديع - پدیده خراسان حسين فاضلي - پدیده خراسان محمد حسين مرادمند - پدیده خراسان