• گلزنان لیگ برتر
تعداد 4 گل
نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن
کاوه رضايي - استقلال تهران
تعداد 3 گل
نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن
علي قرباني - استقلال تهران جابر انصاري - استقلال تهران
تعداد 2 گل
نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن
سيد محسن کريمي - استقلال تهران
تعداد 1 گل
نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن
اميد ابراهيمي - استقلال تهران بهنام برزايي - استقلال تهران