• گلزنان لیگ برتر
تعداد 6 گل
نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن
حسن بيت سعيد - استقلال تهران
تعداد 4 گل
نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن
داريوش شجاعيان - استقلال تهران علي قرباني - استقلال تهران سرور جباروف - استقلال تهران
تعداد 3 گل
نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن
وريا غفوري - استقلال تهران سيد محسن کريمي - استقلال تهران روزبه چشمي - استقلال تهران فرشيد اسماعيلي - استقلال تهران
جابر انصاري - استقلال تهران
تعداد 2 گل
نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن
بابا تيام - استقلال تهران
تعداد 1 گل
نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن
بهنام برزايي - استقلال تهران اميد ابراهيمي - استقلال تهران