• گلزنان لیگ برتر
تعداد 9 گل
نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن
مرتضي تبريزي - ذوب آهن اصفهان
تعداد 4 گل
نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن
ميلاد شيخ فخرالديني - ذوب آهن اصفهان
تعداد 3 گل
نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن
کيروش استنلي - ذوب آهن اصفهان سيد محمد رضا حسيني - ذوب آهن اصفهان
تعداد 2 گل
نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن
مهدي رجب زاده - ذوب آهن اصفهان محمد نژاد مهدي - ذوب آهن اصفهان علي حمام - ذوب آهن اصفهان
تعداد 1 گل
نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن
مهران درخشان مهر - ذوب آهن اصفهان ربيع عطايا - ذوب آهن اصفهان وحيد محمد زاده - ذوب آهن اصفهان محمد رضا عباسي - ذوب آهن اصفهان
دانيال اسماعيلي فر - ذوب آهن اصفهان اسماعيل شريفات - ذوب آهن اصفهان بختيار رحماني - ذوب آهن اصفهان