• گلزنان لیگ برتر
تعداد 13 گل
نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن
مرتضي تبريزي - ذوب آهن اصفهان
تعداد 9 گل
نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن
کيروش استنلي - ذوب آهن اصفهان
تعداد 6 گل
نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن
احسان پهلوان - ذوب آهن اصفهان سيد محمد رضا حسيني - ذوب آهن اصفهان ميلاد شيخ فخرالديني - ذوب آهن اصفهان
تعداد 3 گل
نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن
دانيال اسماعيلي فر - ذوب آهن اصفهان
تعداد 2 گل
نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن
اسماعيل شريفات - ذوب آهن اصفهان بختيار رحماني - ذوب آهن اصفهان محمد رضا عباسي - ذوب آهن اصفهان محمد نژاد مهدي - ذوب آهن اصفهان
مهدي رجب زاده - ذوب آهن اصفهان علي حمام - ذوب آهن اصفهان
تعداد 1 گل
نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن
ربيع عطايا - ذوب آهن اصفهان مهران درخشان مهر - ذوب آهن اصفهان وحيد محمد زاده - ذوب آهن اصفهان مهدي مهدي پور - ذوب آهن اصفهان
قاسم حدادي فر - ذوب آهن اصفهان