• گلزنان لیگ برتر
تعداد 5 گل
نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن
مرتضي تبريزي - ذوب آهن اصفهان
تعداد 3 گل
نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن
سيد محمد رضا حسيني - ذوب آهن اصفهان
تعداد 2 گل
نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن
مهدي رجب زاده - ذوب آهن اصفهان محمد نژاد مهدي - ذوب آهن اصفهان
تعداد 1 گل
نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن
ربيع عطايا - ذوب آهن اصفهان مهران درخشان مهر - ذوب آهن اصفهان کيروش استنلي - ذوب آهن اصفهان اسماعيل شريفات - ذوب آهن اصفهان
وحيد محمد زاده - ذوب آهن اصفهان علي حمام - ذوب آهن اصفهان