• لیست کارت های فرناندو ده خسوس
  • استقلال تهران : گسترش فولاد 1395/09/05

    75 کارت قرمز