• لیست کارت های فرشاد سالاروند
  • استقلال خوزستان : پرسپولیس تهران 1395/07/29

    92 کارت زرد