• لیست کارت های سيد جلال عبدي
  • تراکتورسازي تبریز : استقلال خوزستان 1395/05/04

    90 کارت زرد