• لیست کارت های يوسف وکيا
  • فولاد خوزستان : استقلال تهران 1395/08/06

    84 کارت زرد

  • فولاد خوزستان : نفت تهران 1395/09/11

    87 کارت زرد