• لیست کارت های هادي محمدي
 • صنعت نفت آبادان : تراکتورسازي تبریز 1395/05/11

  64 کارت زرد

 • تراکتورسازي تبریز : فولاد خوزستان 1395/07/29

  70 کارت زرد

 • تراکتورسازي تبریز : پرسپولیس تهران 1395/06/20

  35 کارت زرد

 • تراکتورسازي تبریز : سیاه جامگان 1395/06/30

  84 کارت زرد