• لیست کارت های مهدي کياني
  • گسترش فولاد : تراکتورسازي تبریز 1395/08/06

    32 کارت زرد

  • ماشین سازی تبریز : تراکتورسازي تبریز 1395/05/21

    86 کارت زرد