• لیست کارت های اميد ابراهيمي
  • پرسپولیس تهران : استقلال تهران 1395/06/26

    13 کارت زرد