• لیست کارت های سروش رفيعي تل گري
  • تراکتورسازي تبریز : استقلال خوزستان 1395/05/04

    60 کارت زرد

  • تراکتورسازي تبریز : سیاه جامگان 1395/06/30

    90 کارت زرد