• لیست کارت های ابوالفضل ابراهيمي
  • استقلال خوزستان : پيکان تهران 1395/06/30

    28 کارت زرد