ماشین سازی تبریز

ماشین سازی تبریز

بازی پیش رو

آخرین بازی

خونه به خونه مازندران
خونه به خونه مازندران
1396/07/24
0 : 0
لیگ دسته یک جدید
ماشین سازی تبریز
ماشین سازی تبریز

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
خونه به خونه 0:0 ماشین سازی 1396/07/24 لیگ دسته یک جدید
ماشین سازی 1:0 آينده سازان برق جديد فارس 1396/07/18 لیگ دسته یک جدید
شهرداري 1:0 ماشین سازی 1396/07/12 لیگ دسته یک جدید
ماشین سازی 2:1 آلومينيوم اراک 1396/07/02 لیگ دسته یک جدید
راه آهن 0:0 ماشین سازی 1396/06/27 لیگ دسته یک جدید

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات