ماشین سازی تبریز

ماشین سازی تبریز

بازی پیش رو

آخرین بازی

سايپـا  تهران
سايپـا تهران
1396/02/14
1 : 0
لیگ برتر
ماشین سازی تبریز
ماشین سازی تبریز

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)

آندرانيک تيموتيان سماراني
(بازیکن سابق)

14 1361/12/15 0 ریال
احمد اميرکامدار 10 1367/10/15 95/96فصل 5,500,000,000 ریال
بهمن کامل 6 1364/10/29 95/96فصل 3,600,000,000 ریال
پيام صادقيان 11 1370/12/10 95/96فصل 7,000,000,000 ریال
حبيب گرداني 3 1362/03/19 95/96فصل 5,000,000,000 ریال
حسين ابراهيمي لاکمه سري 68 1369/05/12 95/96فصل 1,600,000,000 ریال
حميد رضا علي عسگري 77 1369/03/04 95/96فصل 2,600,000,000 ریال

سامان نريمان جهان
(بازیکن سابق)

7 1370/01/29 0 ریال
سعيد مهدي پور اسبه قليان 2 1365/12/23 95/96فصل 3,000,000,000 ریال
سيد مرتضي محفوظي 15 1365/09/05 95/96فصل 300,000,000 ریال
سيد مهدي اسلامي 1 1364/02/15 95/96فصل 3,100,000,000 ریال
فردين عابديني 88 1370/08/27 95/96فصل 2,500,000,000 ریال

محمد نصرتي
(بازیکن سابق)

20 1360/10/21 0 ریال
محمد امين حاج محمدي 44 1369/11/25 95/96فصل 3,000,000,000 ریال

مهرداد بايرامي
(بازیکن سابق)

37 1369/06/30 0 ریال

مير مهدي قريشي
(بازیکن سابق)

55 1369/02/28 0 ریال
سعيد قائدي فر 33 1371/01/24 95/96فصل 1,650,000,000 ریال

بهرام احمدي
(بازیکن سابق)

23 1372/02/20 0 ریال
شهاب زاهدي 70 1374/05/27 95/96فصل 800,000,000 ریال
امين قاسمي نژاد 9 1365/09/01 95/96فصل 4,000,000,000 ریال
حامد پاکدل 17 1370/08/09 95/96فصل 800,000,000 ریال
محمد رحمتي 66 1373/10/07 96/97فصل 700,000,000 ریال
سجاد رهبر 16 1373/05/14 96/97فصل 400,000,000 ریال
اتابک زارعي 18 1375/12/15 96/97فصل 180,000,000 ریال
سيد سجاد حسينيان نژاد 36 1373/05/19 95/96فصل 300,000,000 ریال

فرزاد طاهري
(بازیکن سابق)

1374/07/12 0 ریال
سعيد مهري 13 1374/06/25 96/97فصل 300,000,000 ریال
علي ميکاييلي 21 1373/12/02 96/97فصل 400,000,000 ریال

مهران قربان پور
(بازیکن سابق)

25 1374/02/21 0 ریال
سجاد گرايلي شيخ 22 1377/07/29 97/98فصل 300,000,000 ریال
کاخبر کاکاشويلي 8 1362/06/26 95/96فصل 3,500,000,000 ریال
ادسون هنريکو 5 1366/07/06 95/96فصل 5,950,000,000 ریال
مانويل فرناندز مونيز 30 1365/05/09 95/96فصل 10,500,000,000 ریال

سهراب اديب نيازي
(بازیکن سابق)

24 1373/09/30 0 ریال

علي جدي
(بازیکن سابق)

26 1376/10/14 0 ریال
علي ديندار 27 1375/01/19 96/97فصل 100,000,000 ریال
عزيز ابراهيم اف 99 1365/07/21 95/96فصل 3,040,000,000 ریال
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد
حسين پاکي خطيبي 1353/10/15 95/96فصل 1,500,000,000 ریال
داريوش اسفندياري امر اله 1357/12/20 95/96فصل 900,000,000 ریال
يوسف بخشي زاده 1349/01/20 95/96فصل 650,000,000 ریال
يونس باهنر سردرودي 1356/01/23 95/96فصل 650,000,000 ریال
فرهاد خبازي 1341/05/01 95/96فصل 150,000,000 ریال
فرهاد کاظمي 1338/04/10 95/96فصل 5,000,000,000 ریال
جعفر مهديزاده 1357/01/06 95/96فصل 200,000,000 ریال
لوييز ميگوينز 1355/11/06 95/96فصل 1,715,000,000 ریال
صادق پورحسين 1344/05/20 95/96فصل 850,000,000 ریال
اسد صادقي يامچي 1343/07/10 95/96فصل 100,000,000 ریال
امير قيامي 1361/12/25 95/96فصل 200,000,000 ریال
عليرضا خاکي زاد بيرق 1354/06/15 95/96فصل 400,000,000 ریال
احد نقش شور 1353/03/15 95/96فصل 200,000,000 ریال
علي خادم نعمت الهي 1366/04/12 95/96فصل 150,000,000 ریال

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
سايپا 0:1 ماشین سازی 1396/02/14 لیگ برتر
ماشین سازی 1:0 س. جامگان 1396/02/09 لیگ برتر
ذوب آهن 1:2 ماشین سازی 1396/01/31 لیگ برتر
ماشین سازی 2:0 پرسپولیس 1396/01/26 لیگ برتر
ماشین سازی 2:0 پدیده 1396/01/18 لیگ برتر

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات