ماشین سازی تبریز

ماشین سازی تبریز

بازی پیش رو

ماشین سازی تبریز
ماشین سازی تبریز
1395/08/06
ساعت 14:30
لیگ برتر
پيکان تهران
پيکان تهران

آخرین بازی

صنعت نفت آبادان
صنعت نفت آبادان
1395/07/30
3 : 0
لیگ برتر
ماشین سازی تبریز
ماشین سازی تبریز

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
آندرانيک تيموتيان سماراني 14 1361/12/15 95/96فصل 15,000,000,000 ریال
احمد اميرکامدار 10 1367/10/15 95/96فصل 5,500,000,000 ریال
بهمن کامل 6 1364/10/29 95/96فصل 3,600,000,000 ریال
پيام صادقيان 11 1370/12/10 95/96فصل 7,000,000,000 ریال
حبيب گرداني 3 1362/03/19 95/96فصل 5,000,000,000 ریال
سامان نريمان جهان 7 1370/01/29 95/96فصل 8,500,000,000 ریال
سعيد مهدي پور اسبه قليان 2 1365/12/23 95/96فصل 3,000,000,000 ریال
سيد جلال رافخايي 4 1363/02/04 95/96فصل 5,000,000,000 ریال
سيد مهدي اسلامي 1 1364/02/15 95/96فصل 3,100,000,000 ریال
محمد نصرتي 20 1360/10/21 95/96فصل 550,000,000 ریال
مهرداد بايرامي 37 1369/06/30 95/96فصل 3,000,000,000 ریال
مير مهدي قريشي 55 1369/02/28 95/96فصل 2,500,000,000 ریال
بهرام احمدي 23 1372/02/20 95/96فصل 2,000,000,000 ریال
امين قاسمي نژاد 9 1365/09/01 95/96فصل 4,000,000,000 ریال
حامد پاکدل 17 1370/08/09 95/96فصل 800,000,000 ریال
سجاد رهبر 16 1373/05/14 96/97فصل 400,000,000 ریال
اتابک زارعي 18 1375/12/15 96/97فصل 180,000,000 ریال
سيد سجاد حسينيان نژاد 36 1373/05/19 95/96فصل 300,000,000 ریال
فرزاد طاهري 1374/07/12 96/97فصل ریال
سعيد مهري 13 1374/06/25 96/97فصل 300,000,000 ریال
علي ميکاييلي 21 1373/12/02 96/97فصل 400,000,000 ریال
مهران قربان پور 25 1374/02/21 96/97فصل 300,000,000 ریال
سجاد گرايلي شيخ 22 1377/07/29 97/98فصل 300,000,000 ریال
کاخبر کاکاشويلي 8 1362/06/26 95/96فصل 3,500,000,000 ریال
ادسون هنريکو 5 1366/07/06 95/96فصل 5,950,000,000 ریال
مانويل فرناندز مونيز 30 1365/05/09 95/96فصل 10,500,000,000 ریال
سهراب اديب نيازي 24 1373/09/30 96/97فصل 250,000,000 ریال
علي جدي 26 1376/10/14 97/98فصل 200,000,000 ریال
علي ديندار 27 1375/01/19 96/97فصل 100,000,000 ریال
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد
حسين پاکي خطيبي 1353/10/15 95/96فصل 1,500,000,000 ریال
داريوش اسفندياري امر اله 1357/12/20 95/96فصل 900,000,000 ریال
يوسف بخشي زاده 1349/01/20 95/96فصل 650,000,000 ریال
يونس باهنر سردرودي 1356/01/23 95/96فصل 650,000,000 ریال
فرهاد خبازي 1341/05/01 95/96فصل 150,000,000 ریال
رسول پاکي خطيبي 1357/06/31 95/96فصل 5,000,000,000 ریال
جعفر مهديزاده 1357/01/06 95/96فصل 200,000,000 ریال
ميرمجيد محمدي اقدم 1331/06/02 95/96فصل 400,000,000 ریال
صادق پورحسين 1344/05/20 95/96فصل 850,000,000 ریال
اسد صادقي يامچي 1343/07/10 95/96فصل 100,000,000 ریال
امير قيامي 1361/12/25 95/96فصل 200,000,000 ریال
مهدي شيرازي فر 1355/05/01 95/96فصل 100,000,000 ریال

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
نفت.آ 0:3 ماشین سازی 1395/07/30 لیگ برتر
ماشین سازی 3:1 اس.خوزستان 1395/07/24 لیگ برتر
نفت 1:2 ماشین سازی 1395/06/31 لیگ برتر
ماشین سازی 1:0 سپاهان 1395/06/25 لیگ برتر
استقلال 1:1 ماشین سازی 1395/06/21 لیگ برتر

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات
ماشین سازی پيکان 1395/08/06 لیگ برتر
پدیده ماشین سازی 1395/09/05 لیگ برتر
پرسپولیس ماشین سازی 1395/09/12 لیگ برتر