شهرداري تبريز

شهرداري تبريز

  • یادگار امام تبریز

بازی پیش رو

آخرین بازی

شهرداري تبريز
شهرداري تبريز
1394/12/04
0 : 0
ليگ دسته دو
ماهان شوشتر
ماهان شوشتر

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
شهرداري 0:0 ماهان شوشتر 1394/12/04 ليگ دسته دو
کيميا فرايند تهران 1:0 شهرداري 1394/11/27 ليگ دسته دو
شهرداري 0:3 تربیت یزد 1394/11/20 ليگ دسته دو
شهرداري کامياران 1:1 شهرداري 1394/11/13 ليگ دسته دو
کارگر ب.گ 1:2 شهرداري 1394/11/05 ليگ دسته دو

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات