صباي قم

صباي قم

  • تاریخ تاسیس: 1353
  • یادگار امام قم

بازی پیش رو

صباي قم
صباي قم
1395/11/09
ساعت 16:50
لیگ برتر
پرسپولیس تهران
پرسپولیس تهران

آخرین بازی

ماشین سازی تبریز
ماشین سازی تبریز
1395/11/03
0 : 0
لیگ برتر
صباي قم
صباي قم

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
ابوالقاسم دهنوي 5 1360/01/01 95/96فصل 3,800,000,000 ریال
احمد حسن زاده 70 1363/03/11 95/96فصل 3,500,000,000 ریال
پويا سيف پناهي 3 1365/05/22 95/96فصل 1,500,000,000 ریال
حامد لک 1 1369/09/03 95/96فصل 3,500,000,000 ریال
حميدرضا ديوسالار 23 1369/04/04 95/96فصل 2,500,000,000 ریال
داود بهادري 2 1372/10/24 95/96فصل 1,100,000,000 ریال
سامان آقازماني 1367/10/24 95/96فصل ریال
سيد مهدي حسيني 6 1372/06/25 96/97فصل 1,300,000,000 ریال

عبدالکريم اسلامي
(بازیکن سابق)

8 1365/01/19 0 ریال
غلامرضا عنايتي 10 1355/07/01 95/96فصل 3,500,000,000 ریال
کيوان امرايي 7 1364/11/22 95/96فصل 2,500,000,000 ریال
محسن کرمي 17 1374/05/20 95/96فصل 600,000,000 ریال
محمد باقر صادقي 22 1368/01/12 95/96فصل 2,700,000,000 ریال
محمدهاشم بيگ زاده 16 1362/11/02 95/96فصل 4,000,000,000 ریال
مسعود حق جو 4 1365/04/09 95/96فصل 4,000,000,000 ریال
منصور تنهايي 9 1365/01/11 95/96فصل 1,300,000,000 ریال
ميرهاني هاشمي 20 1362/01/01 95/96فصل 2,700,000,000 ریال
ميلاد ابطحي 30 1370/10/18 96/97فصل 1,800,000,000 ریال
وحيد علي آبادي 88 1368/12/01 95/96فصل 1,800,000,000 ریال
محمد رضا قدرتي پور 24 1373/01/24 95/96فصل 900,000,000 ریال
سيد علي فاطمي 77 1372/08/11 96/97فصل 1,900,000,000 ریال
محمد بايوج رضايي 75 1375/05/11 96/97فصل 1,200,000,000 ریال
مهران اميري 18 1370/06/01 96/97فصل 1,500,000,000 ریال
محمدميلاد آبادي 19 1373/05/16 96/97فصل 200,000,000 ریال
سعيد محمد قمي 1373/06/06 96/97فصل ریال
مهدي محمد زاده 26 1372/10/16 96/97فصل 200,000,000 ریال
جهانبخش ذبيحي طاهر 1368/11/11 95/96فصل ریال
مسعود کيامرثي 37 1372/10/12 95/96فصل 200,000,000 ریال
اميد جهانبخش 14 1372/12/11 95/96فصل 500,000,000 ریال
عرفان بادي 21 1375/04/27 96/97فصل 200,000,000 ریال
آرش باله مقدسي 25 1374/09/26 96/97فصل 200,000,000 ریال
علي بلوچ 29 1374/10/21 96/97فصل 100,000,000 ریال
مجيد علي ياري 27 1374/12/12 96/97فصل 300,000,000 ریال
حسن کريمي 35 1374/11/05 97/98فصل 200,000,000 ریال
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد
حيدر بستاني 1329/01/01 95/96فصل 1,200,000,000 ریال
ساکت الهامي 1350/03/03 95/96فصل 2,000,000,000 ریال
مرتضي کاشي 1360/02/14 95/96فصل 500,000,000 ریال
عبدالصمد مرفاوي 1343/05/22 95/96فصل 3,000,000,000 ریال
سيد حسن مومني 1341/05/19 95/96فصل 1,100,000,000 ریال
علي اکبر سرلک 1333/07/01 95/96فصل 350,000,000 ریال
سيد مهيار مرتضوي اصل 1359/06/11 95/96فصل 900,000,000 ریال
غلامرضا ملکي 1340/12/26 95/96فصل 200,000,000 ریال
عباس دارابي 1347/06/01 95/96فصل 900,000,000 ریال
حسين گنجيان 1353/03/01 95/96فصل 600,000,000 ریال
صبا سالمي 1366/06/20 95/96فصل 600,000,000 ریال

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
ماشین سازی 0:0 صبا 1395/11/03 لیگ برتر
صبا 0:1 پيکان 1395/10/28 لیگ برتر
صنعت نفت 1:2 صبا 1395/10/22 لیگ برتر
اس.خوزستان 0:1 صبا 1395/10/03 لیگ برتر
صبا 1:0 نفت 1395/09/25 لیگ برتر

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات
صبا پرسپولیس 1395/11/09 لیگ برتر
ذوب آهن صبا 1395/11/14 لیگ برتر
صبا س. جامگان 1395/11/21 لیگ برتر
سايپا صبا 1395/11/29 لیگ برتر
صبا فولاد‌ 1395/12/13 لیگ برتر