صنعت نفت آبادان

صنعت نفت آبادان

تاریخ تاسیس: 1351

ورزشگاه خانگی: تختی

آخرین بازی
صنعت نفت آبادان
صنعت نفت آبادان
1397/02/07
18:00
لیگ برتر
استقلال خوزستان
استقلال خوزستان
آخرین بازی های انجام شده
صنعت نفت آ
صنعت نفت آبادان 3 : 3 استقلال خوزستان
استقلال خوزستان
1397/02/07 لیگ برتر
تراکتورسازي
تراکتورسازي تبریز 1 : 1 صنعت نفت آبادان
صنعت نفت آ
1397/02/02 لیگ برتر
سپاهان اصفهان
سپاهان اصفهان 1 : 1 صنعت نفت آبادان
صنعت نفت آ
1397/01/24 لیگ برتر
صنعت نفت آ
صنعت نفت آبادان 1 : 0 پيکان تهران
پيکان تهران
1397/01/16 لیگ برتر
گسترش فولاد
گسترش فولاد 0 : 0 صنعت نفت آبادان
صنعت نفت آ
1397/01/09 لیگ برتر
بازی های پیش رو
موقعیت در جدول
رتبه تیم بازی تفاضل گل امتیاز
1 پرسپولیس تهران
پرسپولیس تهران
30 33 64
2 ذوب آهن اصفهان
ذوب آهن اصفهان
30 16 55
3 استقلال تهران
استقلال تهران
30 23 54
4 سايپـا  تهران
سايپـا تهران
30 6 54
5 پارس جنوبي جم
پارس جنوبي جم
30 10 47
6 پيکان تهران
پيکان تهران
30 6 45
7 فولاد خوزستان
فولاد خوزستان
30 3 44
8 صنعت نفت آبادان
صنعت نفت آبادان
30 0 40
9 گسترش فولاد
گسترش فولاد
30 -8 37
10 تراکتورسازي تبریز
تراکتورسازي تبریز
30 -5 34
11 پدیده خراسان
پدیده خراسان
30 0 33
12 استقلال خوزستان
استقلال خوزستان
30 -17 31
13 سپيدرود رشت
سپيدرود رشت
30 -15 30
14 سپاهان اصفهان
سپاهان اصفهان
30 -3 29
15 نفت تهران
نفت تهران
30 -18 24
16 سیاه جامگان
سیاه جامگان
30 -31 15
اخبار باشگاه

لیست گلزنان باشگاه

نام بازیکنتعداد گل

اسامی بازیکنان اخطاری واخراجی تیم

هفته
دقیقه کارت
نام بازیکن
در مقابل
اخطار
اخراج
1 42 محمد شادکام استقلال تهران
2 27 کرار جاسم محمد سايپـا تهران
3 95 حسين بغلاني پدیده خراسان
3 90 مگنو باتيستا داسيلوا پدیده خراسان
3 13 محمد شادکام پدیده خراسان
4 13 محسن حميدي پارس جنوبي جم
4 29 محمد شادکام پارس جنوبي جم
5 40 کرار جاسم محمد ذوب آهن اصفهان
5 94 آگوستو سزار دوسانتوس ذوب آهن اصفهان
6 6 داود نوشي صوفياني سپيدرود رشت
6 31 لوسيانو پريرا مندس سپيدرود رشت
7 37 مگنو باتيستا داسيلوا فولاد خوزستان
9 58 علي عبداله زاده نفت تهران
9 75 محمد شادکام نفت تهران
10 84 محمد زبير نيک نفس سیاه جامگان
10 45 مرتضي اسدي سیاه جامگان
10 78 مسعود ابراهيم زاده سیاه جامگان
10 90 ناصر سالاري سیاه جامگان
10 13 آگوستو سزار دوسانتوس سیاه جامگان
11 74 کرار جاسم محمد گسترش فولاد
12 92 مگنو باتيستا داسيلوا پيکان تهران
12 70 محمد شادکام پيکان تهران
12 60 حسين ساکي پيکان تهران
13 94 علي عبداله زاده سپاهان اصفهان
13 76 مسعود ابراهيم زاده سپاهان اصفهان
14 59 علي عبداله زاده تراکتورسازي تبریز
14 94 لوسيانو پريرا مندس تراکتورسازي تبریز
15 23 محمد زبير نيک نفس استقلال خوزستان
15 45 مگنو باتيستا داسيلوا استقلال خوزستان
16 27 مگنو باتيستا داسيلوا استقلال تهران
16 59 آگوستو سزار دوسانتوس استقلال تهران
17 18 داود نوشي صوفياني نفت تهران
17 18 داود نوشي صوفياني سايپـا تهران
17 35 علي عبداله زاده نفت تهران
17 35 علي عبداله زاده سايپـا تهران
17 59 محمد زبير نيک نفس نفت تهران
17 59 محمد زبير نيک نفس سايپـا تهران
18 57 علي عبداله زاده پدیده خراسان
18 84 علي عبداله زاده پدیده خراسان
19 94 سعيد لطفي پارس جنوبي جم
19 52 طالب ريکاني پارس جنوبي جم
19 64 مسعود ابراهيم زاده پارس جنوبي جم
19 36 آگوستو سزار دوسانتوس پارس جنوبي جم
21 69 سعيد لطفي سپيدرود رشت
21 39 کرار جاسم محمد سپيدرود رشت
22 90 سوشا مکاني فولاد خوزستان
22 28 مرتضي اسدي فولاد خوزستان
22 75 مرتضي اسدي فولاد خوزستان
22 36 حامد پاکدل فولاد خوزستان
22 80 حسين ساکي فولاد خوزستان
23 63 حسين بغلاني پرسپولیس تهران
23 78 مگنو باتيستا داسيلوا پرسپولیس تهران
24 84 مسلم مجدمي نفت تهران
25 78 طالب ريکاني سیاه جامگان
25 49 حامد پاکدل سیاه جامگان
26 83 مسعود ابراهيم زاده گسترش فولاد
27 77 داود نوشي صوفياني پيکان تهران
28 60 سوشا مکاني سپاهان اصفهان
28 21 کرار جاسم محمد سپاهان اصفهان
28 73 لوسيانو پريرا مندس سپاهان اصفهان
28 94 مگنو باتيستا داسيلوا سپاهان اصفهان
28 54 حامد پاکدل سپاهان اصفهان
28 89 حسين ساکي سپاهان اصفهان
29 93 سعيد لطفي تراکتورسازي تبریز
29 26 کرار جاسم محمد تراکتورسازي تبریز
30 59 حامد پاکدل استقلال خوزستان
30 66 آگوستو سزار دوسانتوس استقلال خوزستان

بازی

30

گل

40

کارت زرد

64

کارت قرمز

1 + 2

نام و نام خانوادگی
پیراهن
تاریخ تولد

حسين بغلاني

15

1369/05/13

داود نوشي صوفياني

12

1369/04/24

سعيد لطفي

2

1371/04/25

سوشا مکاني

77

1365/08/27

طالب ريکاني

4

1369/01/26

عزيز معبودي حقيقي
(بازیکن سابق)

3

1365/12/01

علي عبداله زاده

5

1371/10/14

فريد بهزادي کريمي
(بازیکن سابق)

10

1368/02/24

کرار جاسم محمد

13

1366/06/11

لوسيانو پريرا مندس

29

1362/10/15

محسن حميدي
(بازیکن سابق)

16

1364/07/08

محمد زبير نيک نفس

20

1372/01/23

مرتضي اسدي

8

1358/12/15

مسعود ابراهيم زاده
(بازیکن جدید)

61

1368/10/26

مگنو باتيستا داسيلوا

6

1364/09/21

محمد امين درويشي

19

1372/02/30

محمد دريس

22

1374/10/03

آگوستو سزار دوسانتوس

11

1371/02/06

ميلاد جهاني

9

1368/01/16

محمد شادکام

17

1369/02/09

رضا يزدان دوست

76

1370/08/16

حامد پاکدل

30

1370/08/09

مسلم مجدمي

23

1375/04/16

علي هليچي

40

1374/07/15

اميد جهانبخش
(بازیکن سابق)

7

1372/12/11

حسين ساکي

14

1376/02/20

ناصر سالاري
(بازیکن سابق)

1

1365/12/04

محمد امير احمدي

34

1375/08/30

مجتبي رشيدي

36

1375/10/04

محمدجواد کردوني

26

1375/11/29

رضا جبيره

18

1376/04/16

سيد ميلاد موسوي

21

1373/10/22

محمد رضا غبيشاوي

27

1378/11/04

محمد امين اميديي فر

43

1376/01/03

جعفر سلماني

25

1375/10/23

اميرعباس شاملي کازروني

48

1377/10/15

رضا فرهاني

53

1378/03/06

سيدحسين موسوي

45

1376/04/24

مهدي فياضي

42

1377/09/08

محسن ميرزايي

41

1376/10/21

محمد رضا آشيان

47

1376/02/20

محمدعلي محسني

49

1379/02/13

آرمين بغلاني

50

1377/10/12

مرتضي نوبخت

51

1378/02/03

نام و نام خانوادگی
تاریخ تولد

ممي نظر زاده مسعود

1345/01/01

فراز کمالوند

1354/05/05

پيمان صاحب جمعي

1356/04/02

کريم رکاني

1351/01/06

سيد مهدي موسوي سندروني

1347/01/01

فريد شياسي اراني

1349/06/18

غلامحسين امين فر

1342/06/10

علي عيسي زاده

1344/12/28

کاظم فرهاني

1355/11/29

بهنام سراج

1350/03/29

عليرضا جليلي لقمان

1357/11/20

نادر مظفري

1354/09/14

امين جوكار

1359/11/04

روند حرکتی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در طول مسابقات ليگ برتر (خليج فارس)-9697 فوتبال تا پایان هفته
میزبان | گل های زده سمت چپ و گلهای خورده سمت راست :H میهمان و :G

بازی

30

گل

40

کارت زرد

64

کارت قرمز

1 + 2