آلومينيوم آبسکون تهران

آلومينيوم آبسکون تهران

بازی پیش رو

آخرین بازی

آلومينيوم آبسکون تهران
آلومينيوم آبسکون تهران
1396/01/21
1 : 3
ليگ دسته سه
شهداي رزکان کرج
شهداي رزکان کرج

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
آلومينيوم آبسکون تهران 3:1 شهداي رزکان کرج 1396/01/21 ليگ دسته سه
صنعت ساري 1:3 آلومينيوم آبسکون تهران 1396/01/15 ليگ دسته سه
آلومينيوم آبسکون تهران 0:1 ملي پوشان تبريز 1396/01/09 ليگ دسته سه
مقاومت تهران 0:2 آلومينيوم آبسکون تهران 1395/12/23 ليگ دسته سه
خوشه طلايي ثنا 0:1 آلومينيوم آبسکون تهران 1395/12/17 ليگ دسته سه

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات