استقلال نوين بجنورد

استقلال نوين بجنورد

بازی پیش رو

آخرین بازی

انتظار بجنورد
انتظار بجنورد
1395/12/23
0 : 1
ليگ دسته سه
استقلال نوين بجنورد
استقلال نوين بجنورد

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
انتظار بجنورد 1:0 استقلال نوين بجنورد 1395/12/23 ليگ دسته سه
استقلال جوان خان ببين 1:2 استقلال نوين بجنورد 1395/12/17 ليگ دسته سه
استقلال نوين بجنورد 1:3 اميد حسن آباد 1395/12/10 ليگ دسته سه
پرسپوليس مشهد 1:2 استقلال نوين بجنورد 1395/12/03 ليگ دسته سه
استقلال نوين بجنورد 0:0 شهداي بابلسر 1395/11/24 ليگ دسته سه

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات