ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن اصفهان

  • تاریخ تاسیس: 1347
  • ذوب آهن فولاد شهر

بازی پیش رو

ماشین سازی تبریز
ماشین سازی تبریز
1395/09/18
ساعت 15:30
لیگ برتر
ذوب آهن اصفهان
ذوب آهن اصفهان

آخرین بازی

ذوب آهن اصفهان
ذوب آهن اصفهان
1395/09/12
3 : 0
لیگ برتر
پيکان تهران
پيکان تهران

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
احسان پهلوان 10 1372/05/03 95/96فصل 7,000,000,000 ریال
پيمان سلماني 40 1373/01/29 95/96فصل 1,000,000,000 ریال
سيد محمد رضا حسيني 7 1368/06/24 96/97فصل 4,500,000,000 ریال
قاسم حدادي فر 8 1362/04/21 95/96فصل 14,300,000,000 ریال
محمد رشيد مظاهري 12 1368/02/28 96/97فصل 9,000,000,000 ریال
مرتضي تبريزي 11 1369/10/16 95/96فصل 8,050,000,000 ریال
مهدي رجب زاده 30 1357/04/01 95/96فصل 9,900,000,000 ریال
مهدي مهدي پور 6 1372/11/29 96/97فصل 7,000,000,000 ریال
مهرداد قنبري 19 1368/09/01 95/96فصل 6,500,000,000 ریال
محمد نژاد مهدي 2 1371/07/28 96/97فصل 6,000,000,000 ریال
وحيد محمد زاده 3 1368/02/26 96/97فصل 6,000,000,000 ریال
محمد رضا عباسي 17 1375/05/06 96/97فصل 3,500,000,000 ریال
دانيال اسماعيلي فر 23 1371/12/07 96/97فصل 4,000,000,000 ریال
سيد محمد ستاري 33 1372/08/08 97/98فصل 2,100,000,000 ریال
حجت حق وردي 20 1371/11/14 95/96فصل 2,700,000,000 ریال
علي حمام 18 1365/08/25 95/96فصل 6,300,000,000 ریال
حميد عرفاني 22 1366/01/01 96/97فصل 1,500,000,000 ریال
ياسر فيضي 70 1371/03/15 96/97فصل 1,050,000,000 ریال
علي خدادادي 25 1376/10/29 96/97فصل 200,000,000 ریال
مهران درخشان مهر 24 1377/05/19 96/97فصل 500,000,000 ریال
رضا شکاري قزلقيه 14 1377/03/10 96/97فصل 750,000,000 ریال
جري ريکاردو 27 1366/04/06 95/96فصل 6,460,000,000 ریال
نيما طاهري 26 1376/01/26 96/97فصل 500,000,000 ریال
محمد بختياري 44 1375/11/07 97/98فصل 100,000,000 ریال
حسين سنگرگير 35 1377/02/21 97/98فصل 100,000,000 ریال
پويا اسدي هاروني 34 1376/06/13 97/98فصل 100,000,000 ریال
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد
جلال اميديان 1357/01/01 95/96فصل 500,000,000 ریال
حسن استکي 1347/06/01 95/96فصل 1,700,000,000 ریال
رسول زماني 1356/02/16 95/96فصل 500,000,000 ریال
سيد مجتبي حسيني 1352/09/01 95/96فصل 5,000,000,000 ریال
محمد علي شجاعي 1332/01/03 95/96فصل 1,500,000,000 ریال
شهرام ترکان 1344/06/01 95/96فصل 300,000,000 ریال
محمود مهرويان 1325/07/17 95/96فصل 650,000,000 ریال
اميرحسين شريفيان پور 1350/05/30 95/96فصل 800,000,000 ریال
مجيد ريخته گر 1361/09/04 95/96فصل 700,000,000 ریال
بهزاد نوشادي 1341/10/04 95/96فصل 2,000,000,000 ریال
احسان اله بعيدي 1365/03/06 95/96فصل
محمد عسگري 1366/08/11 95/96فصل 600,000,000 ریال
رضا نصر اصفهاني 1361/06/31 95/96فصل 150,000,000 ریال

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
ذوب آهن 0:3 پيکان 1395/09/12 لیگ برتر
نفت.آ 3:0 ذوب آهن 1395/09/05 لیگ برتر
ذوب آهن 2:3 ماشین سازی 1395/08/28 جام حذفی
اکسين البرز 1:0 ذوب آهن 1395/08/13 جام حذفی
ذوب آهن 0:2 اس.خوزستان 1395/08/07 لیگ برتر

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات
ماشین سازی ذوب آهن 1395/09/18 لیگ برتر
ذوب آهن پرسپولیس 1395/09/26 لیگ برتر
گسترش ذوب آهن 1395/10/01 جام حذفی
پدیده ذوب آهن 1395/10/05 لیگ برتر