برق شيراز

برق شيراز

  • تاریخ تاسیس: 1325
  • حافظیه شیراز

بازی پیش رو

آخرین بازی

برق شيراز
برق شيراز
1395/03/10
1 : 2
ليگ دسته سه
شاهين ماهشهر
شاهين ماهشهر

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
برق شيراز 2:1 شاهين ماهشهر 1395/03/10 ليگ دسته سه
فريد کرج 5:2 برق شيراز 1395/03/04 ليگ دسته سه
برق شيراز 0:1 شهرداري فيرزآباد 1395/02/29 ليگ دسته سه
قشقايي شيراز 2:2 برق شيراز 1395/02/23 ليگ دسته سه
برق شيراز 1:2 پرسپوليس برازجان 1395/02/18 ليگ دسته سه

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات