نيلي پوشان قم

نيلي پوشان قم

بازی پیش رو

آخرین بازی

استقلال مياندرود طبرستان
استقلال مياندرود طبرستان
1394/10/12
3 : 0
ليگ دسته سه
نيلي پوشان قم
نيلي پوشان قم

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
استقلال مياندرود طبرستان 0:3 نيلي پوشان قم 1394/10/12 ليگ دسته سه
نيلي پوشان قم 2:0 عمران شهرداري ساري 1394/09/29 ليگ دسته سه
شيرين فراز آق قلا 0:1 نيلي پوشان قم 1394/09/22 ليگ دسته سه
نيلي پوشان قم 4:2 کاوه پارسا ورامين 1394/09/08 ليگ دسته سه
فجر ميثاق کرج 1:0 نيلي پوشان قم 1394/08/30 ليگ دسته سه

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات