رهگستران لنگرود

رهگستران لنگرود

بازی پیش رو

آخرین بازی

رهگستران لنگرود
رهگستران لنگرود
1394/10/20
2 : 0
ليگ دسته سه
کيميا فرايند شهرري
کيميا فرايند شهرري

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
رهگستران لنگرود 0:2 کيميا فرايند شهرري 1394/10/20 ليگ دسته سه
پارس تهران 2:1 رهگستران لنگرود 1394/10/13 ليگ دسته سه
رهگستران لنگرود 1:1 شهداي بابلسر 1394/09/29 ليگ دسته سه
پرواز زنجان 0:0 رهگستران لنگرود 1394/09/22 ليگ دسته سه
تهران مبدل 1:2 رهگستران لنگرود 1394/09/08 ليگ دسته سه

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات