هيات فوتبال زيراب

هيات فوتبال زيراب

بازی پیش رو

آخرین بازی

کاوه پارسا ورامين
کاوه پارسا ورامين
1394/10/19
2 : 1
ليگ دسته سه
هيات فوتبال زيراب
هيات فوتبال زيراب

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
کاوه پارسا ورامين 1:2 هيات فوتبال زيراب 1394/10/19 ليگ دسته سه
هيات فوتبال زيراب 1:1 فجر ميثاق کرج 1394/10/12 ليگ دسته سه
هيات فوتبال زيراب 0:2 مقاومت نوين ساري 1394/09/22 ليگ دسته سه
شهرداري قوچان 1:1 هيات فوتبال زيراب 1394/09/15 ليگ دسته سه
هيات فوتبال زيراب 1:1 پيروزي گرمسار 1394/09/01 ليگ دسته سه

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات