تهران مبدل

تهران مبدل

بازی پیش رو

آخرین بازی

شهرداري رودسر
شهرداري رودسر
1394/10/20
2 : 0
ليگ دسته سه
تهران مبدل
تهران مبدل

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
شهرداري رودسر 0:2 تهران مبدل 1394/10/20 ليگ دسته سه
تهران مبدل 0:5 پديده تات تاکستان 1394/10/13 ليگ دسته سه
چوکا تالش 0:1 تهران مبدل 1394/09/29 ليگ دسته سه
تهران مبدل 0:0 پارس تهران 1394/09/22 ليگ دسته سه
پرواز زنجان 2:0 تهران مبدل 1394/09/15 ليگ دسته سه

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات