شهداي بابلسر

شهداي بابلسر

بازی پیش رو

آخرین بازی

شهداي بابلسر
شهداي بابلسر
1395/03/09
4 : 3
ليگ دسته سه
شهرداري رودسر
شهرداري رودسر

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
شهداي بابلسر 3:4 شهرداري رودسر 1395/03/09 ليگ دسته سه
شهرداري فومن 1:2 شهداي بابلسر 1395/03/03 ليگ دسته سه
شهداي بابلسر 1:3 عمران شهرداري ساري 1395/02/28 ليگ دسته سه
شهداي بابلسر 0:2 کيميا فرايند شهرري 1395/02/22 ليگ دسته سه
شهداي بابلسر 1:1 چوکاي تالش 1395/02/11 ليگ دسته سه

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات