کيميا فرايند شهرري

کيميا فرايند شهرري

بازی پیش رو

آخرین بازی

شهرداري فومن
شهرداري فومن
1395/03/16
3 : 0
ليگ دسته سه
کيميا فرايند شهرري
کيميا فرايند شهرري

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
شهرداري فومن 0:3 کيميا فرايند شهرري 1395/03/16 ليگ دسته سه
کيميا فرايند شهرري 4:1 شهداي ساري 1395/03/09 ليگ دسته سه
عمران شهرداري ساري 2:4 کيميا فرايند شهرري 1395/03/03 ليگ دسته سه
کيميا فرايند شهرري 2:2 شهيد کريمي جويبار 1395/02/28 ليگ دسته سه
شهداي بابلسر 0:2 کيميا فرايند شهرري 1395/02/22 ليگ دسته سه

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات