ايستک مريوان

ايستک مريوان

بازی پیش رو

آخرین بازی

بهره برداري مترو
بهره برداري مترو
1394/10/21
1 : 1
ليگ دسته سه
ايستک مريوان
ايستک مريوان

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
بهره برداري مترو 1:1 ايستک مريوان 1394/10/21 ليگ دسته سه
ايستک مريوان 1:0 شهرداري همدان 1394/10/14 ليگ دسته سه
آبيدر سنندج 1:1 ايستک مريوان 1394/10/06 ليگ دسته سه
پرسپوليس دره شهر 1:0 ايستک مريوان 1394/09/29 ليگ دسته سه
ايستک مريوان 2:2 آبي پوشان گيلانغرب 1394/09/22 ليگ دسته سه

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات