خليج فارس خونسرخ

خليج فارس خونسرخ

بازی پیش رو

آخرین بازی

شاهين ماهشهر
شاهين ماهشهر
1395/03/16
3 : 0
ليگ دسته سه
خليج فارس خونسرخ
خليج فارس خونسرخ

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
شاهين ماهشهر 0:3 خليج فارس خونسرخ 1395/03/16 ليگ دسته سه
خليج فارس خونسرخ 0:3 فريد کرج 1395/03/10 ليگ دسته سه
شهرداري فيرزآباد 3:4 خليج فارس خونسرخ 1395/03/04 ليگ دسته سه
خليج فارس خونسرخ 2:2 قشقايي شيراز 1395/02/29 ليگ دسته سه
پرسپوليس برازجان 1:2 خليج فارس خونسرخ 1395/02/23 ليگ دسته سه

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات