شهرداري بادرود

شهرداري بادرود

بازی پیش رو

آخرین بازی

اداره ورزش سراوان
اداره ورزش سراوان
1394/10/19
3 : 0
ليگ دسته سه
شهرداري بادرود
شهرداري بادرود

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
اداره ورزش سراوان 0:3 شهرداري بادرود 1394/10/19 ليگ دسته سه
خليج فارس خونسرخ 0:3 شهرداري بادرود 1394/09/30 ليگ دسته سه
شهرداري بادرود 3:0 پارسه شيراز 1394/09/23 ليگ دسته سه
استقامت يزد 0:3 شهرداري بادرود 1394/09/01 ليگ دسته سه
شهرداري بادرود 3:0 سنگ آهن بافق يزد 1394/08/25 ليگ دسته سه

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات