سنگ آهن بافق يزد

سنگ آهن بافق يزد

بازی پیش رو

آخرین بازی

سنگ آهن بافق يزد
سنگ آهن بافق يزد
1394/10/19
1 : 2
ليگ دسته سه
مس نوين کرمان
مس نوين کرمان

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
سنگ آهن بافق يزد 2:1 مس نوين کرمان 1394/10/19 ليگ دسته سه
ايثار جيرفت 3:0 سنگ آهن بافق يزد 1394/10/12 ليگ دسته سه
سنگ آهن بافق يزد 0:0 فجرشهيد همت شهرضا 1394/09/30 ليگ دسته سه
سنگ آهن بافق يزد 0:0 اداره ورزش سراوان 1394/09/16 ليگ دسته سه
استقامت يزد 2:1 سنگ آهن بافق يزد 1394/09/10 ليگ دسته سه

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات