اميد پيروزي نجف آباد

اميد پيروزي نجف آباد

بازی پیش رو

آخرین بازی

اميد پيروزي نجف آباد
اميد پيروزي نجف آباد
1394/10/13
0 : 3
ليگ دسته سه
ابوذر باشت
ابوذر باشت

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
اميد پيروزي نجف آباد 3:0 ابوذر باشت 1394/10/13 ليگ دسته سه
پارسه هليساد بختياري 0:3 اميد پيروزي نجف آباد 1394/09/30 ليگ دسته سه
اميد پيروزي نجف آباد 3:0 آلومينيم نوين اراک 1394/09/23 ليگ دسته سه
استقلال شوشتر 0:3 اميد پيروزي نجف آباد 1394/09/15 ليگ دسته سه
اميد پيروزي نجف آباد 3:1 بهزيستي خرم آباد 1394/09/09 ليگ دسته سه

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات