جنوب سوسنگرد

جنوب سوسنگرد

بازی پیش رو

آخرین بازی

ابوذر باشت
ابوذر باشت
1394/10/20
3 : 0
ليگ دسته سه
جنوب سوسنگرد
جنوب سوسنگرد

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
ابوذر باشت 0:3 جنوب سوسنگرد 1394/10/20 ليگ دسته سه
جنوب سوسنگرد 1:3 پارسه هليساد بختياري 1394/10/13 ليگ دسته سه
آلومينيم نوين اراک 1:4 جنوب سوسنگرد 1394/09/30 ليگ دسته سه
جنوب سوسنگرد 0:0 استقلال شوشتر 1394/09/23 ليگ دسته سه
بهزيستي خرم آباد 3:6 جنوب سوسنگرد 1394/09/15 ليگ دسته سه

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات