صفاهان اصفهان

صفاهان اصفهان

بازی پیش رو

آخرین بازی

ايران داد تهران
ايران داد تهران
1395/03/16
3 : 0
ليگ دسته سه
صفاهان اصفهان
صفاهان اصفهان

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
ايران داد تهران 0:3 صفاهان اصفهان 1395/03/16 ليگ دسته سه
افرا درب تبريز 3:3 صفاهان اصفهان 1395/03/03 ليگ دسته سه
صفاهان اصفهان 0:0 شهرداري همدان 1395/02/28 ليگ دسته سه
کاوه پارسا ورامين 1:1 صفاهان اصفهان 1395/02/22 ليگ دسته سه
صفاهان اصفهان 2:2 اميد حسن آباد 1395/02/17 ليگ دسته سه

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات