استقلال شوشتر

استقلال شوشتر

بازی پیش رو

آخرین بازی

آلومينيم نوين اراک
آلومينيم نوين اراک
1394/10/20
0 : 1
ليگ دسته سه
استقلال شوشتر
استقلال شوشتر

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
آلومينيم نوين اراک 1:0 استقلال شوشتر 1394/10/20 ليگ دسته سه
استقلال شوشتر 0:0 پتروشيمي جم خورموج 1394/10/13 ليگ دسته سه
استقلال شوشتر 2:2 بهزيستي خرم آباد 1394/09/30 ليگ دسته سه
جنوب سوسنگرد 0:0 استقلال شوشتر 1394/09/23 ليگ دسته سه
استقلال شوشتر 0:3 اميد پيروزي نجف آباد 1394/09/15 ليگ دسته سه

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات