شاهين ماهشهر

شاهين ماهشهر

بازی پیش رو

آخرین بازی

برق شيراز
برق شيراز
1395/03/10
1 : 2
ليگ دسته سه
شاهين ماهشهر
شاهين ماهشهر

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
برق شيراز 2:1 شاهين ماهشهر 1395/03/10 ليگ دسته سه
شاهين ماهشهر 0:5 نفتون مسجدسليمان 1395/03/04 ليگ دسته سه
پريز درود 3:0 شاهين ماهشهر 1395/02/29 ليگ دسته سه
فريد کرج 3:1 شاهين ماهشهر 1395/02/23 ليگ دسته سه
شاهين ماهشهر 2:3 شهرداري فيرزآباد 1395/02/18 ليگ دسته سه

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات