پتروشيمي جم خورموج

پتروشيمي جم خورموج

بازی پیش رو

آخرین بازی

پتروشيمي جم خورموج
پتروشيمي جم خورموج
1394/10/20
1 : 0
ليگ دسته سه
شاهين ماهشهر
شاهين ماهشهر

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
پتروشيمي جم خورموج 0:1 شاهين ماهشهر 1394/10/20 ليگ دسته سه
استقلال شوشتر 0:0 پتروشيمي جم خورموج 1394/10/13 ليگ دسته سه
پتروشيمي جم خورموج 1:1 صفاهان اصفهان 1394/09/30 ليگ دسته سه
بهزيستي خرم آباد 1:2 پتروشيمي جم خورموج 1394/09/23 ليگ دسته سه
پتروشيمي جم خورموج 0:3 اتحاد الشتر 1394/09/16 ليگ دسته سه

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات