استقلال مياندرود طبرستان

استقلال مياندرود طبرستان

بازی پیش رو

آخرین بازی

شيرين فراز آق قلا
شيرين فراز آق قلا
1394/10/19
3 : 1
ليگ دسته سه
استقلال مياندرود طبرستان
استقلال مياندرود طبرستان

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
شيرين فراز آق قلا 1:3 استقلال مياندرود طبرستان 1394/10/19 ليگ دسته سه
استقلال مياندرود طبرستان 0:3 نيلي پوشان قم 1394/10/12 ليگ دسته سه
کاوه پارسا ورامين 1:0 استقلال مياندرود طبرستان 1394/09/29 ليگ دسته سه
استقلال مياندرود طبرستان 0:1 فجر ميثاق کرج 1394/09/22 ليگ دسته سه
استقلال مياندرود طبرستان 2:2 مقاومت نوين ساري 1394/09/08 ليگ دسته سه

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات