بهره برداري مترو

بهره برداري مترو

بازی پیش رو

آخرین بازی

بهره برداري مترو
بهره برداري مترو
1394/10/21
1 : 1
ليگ دسته سه
ايستک مريوان
ايستک مريوان

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
بهره برداري مترو 1:1 ايستک مريوان 1394/10/21 ليگ دسته سه
شهرداري فيرورق خوي 3:1 بهره برداري مترو 1394/10/12 ليگ دسته سه
شهرداري بناب 0:1 بهره برداري مترو 1394/09/29 ليگ دسته سه
بهره برداري مترو 3:1 شهرداري همدان 1394/09/22 ليگ دسته سه
پرسپوليس دره شهر 7:0 بهره برداري مترو 1394/09/15 ليگ دسته سه

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات