شهرداري مهاباد

شهرداري مهاباد

بازی پیش رو

آخرین بازی

آبيدر سنندج
آبيدر سنندج
1394/10/21
1 : 2
ليگ دسته سه
شهرداري مهاباد
شهرداري مهاباد

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
آبيدر سنندج 2:1 شهرداري مهاباد 1394/10/21 ليگ دسته سه
شهرداري مهاباد 0:2 شهرداري بناب 1394/10/13 ليگ دسته سه
شهرداري مهاباد 2:2 استقلال جنوب تهران 1394/10/06 ليگ دسته سه
استقلال ملاثاني 0:1 شهرداري مهاباد 1394/09/22 ليگ دسته سه
شهرداري مهاباد 0:1 شهرداري فيرورق خوي 1394/09/01 ليگ دسته سه

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات