شهرداري فيرورق خوي

شهرداري فيرورق خوي

بازی پیش رو

آخرین بازی

شهرداري بناب
شهرداري بناب
1394/10/21
3 : 1
ليگ دسته سه
شهرداري فيرورق خوي
شهرداري فيرورق خوي

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
شهرداري بناب 1:3 شهرداري فيرورق خوي 1394/10/21 ليگ دسته سه
شهرداري فيرورق خوي 3:1 بهره برداري مترو 1394/10/12 ليگ دسته سه
شهرداري همدان 0:2 شهرداري فيرورق خوي 1394/09/29 ليگ دسته سه
شهرداري فيرورق خوي 1:8 پرسپوليس دره شهر 1394/09/22 ليگ دسته سه
آبي پوشان گيلانغرب 1:2 شهرداري فيرورق خوي 1394/09/15 ليگ دسته سه

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات