شهرداري بناب

شهرداري بناب

بازی پیش رو

آخرین بازی

شهرداري بناب
شهرداري بناب
1394/10/21
3 : 1
ليگ دسته سه
شهرداري فيرورق خوي
شهرداري فيرورق خوي

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
شهرداري بناب 1:3 شهرداري فيرورق خوي 1394/10/21 ليگ دسته سه
شهرداري مهاباد 0:2 شهرداري بناب 1394/10/13 ليگ دسته سه
شهرداري بناب 0:1 بهره برداري مترو 1394/09/29 ليگ دسته سه
شهرداري بناب 1:1 شهرداري همدان 1394/09/15 ليگ دسته سه
استقلال ملاثاني 1:4 شهرداري بناب 1394/09/08 ليگ دسته سه

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات