چوکاي تالش

چوکاي تالش

بازی پیش رو

آخرین بازی

چوکاي تالش
چوکاي تالش
1395/03/09
1 : 2
ليگ دسته سه
شهيد کريمي جويبار
شهيد کريمي جويبار

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
چوکاي تالش 2:1 شهيد کريمي جويبار 1395/03/09 ليگ دسته سه
استقلال نوين بجنورد 0:2 چوکاي تالش 1395/03/03 ليگ دسته سه
چوکاي تالش 1:2 شهرداري رودسر 1395/02/28 ليگ دسته سه
شهرداري فومن 1:2 چوکاي تالش 1395/02/22 ليگ دسته سه
چوکاي تالش 2:2 عمران شهرداري ساري 1395/02/17 ليگ دسته سه

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات